Een eenvoudige wisselstroomschakeling

Deze Java applet laat een eenvoudige schakeling zien met een wisselspanning bron en, afhankelijk van de gekozen optie, een condensator of een ideale spoel (zonder weerstand). Verder zijn er meters voor de spanning U (blauw) en de stroom I (rood) opgenomen.

Onder de tekening van de schakeling zie je links een fasediagram; het is mogelijk de momentane waarde van het faseverschil van de twee grootheden spanning (blauw) en stroom (rood) af te lezen. De projectie van een grootheid op de horizontale as, correspondeert met de momentane waarde van U, respectievelijk I. Rechts onder wordt de functie van spanning en stroom tegen de tijd in een grafiek weergegeven.

De "Reset" knop brengt de schakeling terug in de beginsituatie. Je kunt de simulatie stoppen en weer door laten gaan. Als de optie "vertraagd" gekozen wordt, gaat de beweging vijf keer zo traag.

Het is mogelijk de vooraf ingestelde waarden voor de frequentie, maximale spanning en weerstand, respectievelijk capaciteit of impedantie te veranderen. De nieuwe waarde voor de maximale stroom wordt rechts onder getoond.


Natuurkunde
Natuurkundige Applets
(Overzicht)

URL: http://www.walter-fendt.de/ph11nl/accircuit_nl.htm
© Walter Fendt, 13 juni 1998
© Nederlandse bewerking: Teun Koops (juli 2000)
Laatst angepast op 13 januari 2003