Elastische en onelastische botsingen

Deze Java applet behandelt de twee uiterste gevallen bij botsingen van twee karretjes: Voor een volkomen elastische botsing geldt dat de som van de kinetische energieŽn van de beide lichamen constant is. Na een volkomen onelastische botsing echter, hebben beide lichamen dezelfde snelheid; de som van hun kinetische energieŽn is afgenomen vergeleken met de oorspronkelijke waarde omdat een deel ervan is omgezet in inwendige energie (warmte).

De totale impuls van de beide lichamen blijft gelijk, ongeacht het soort botsing (elastisch of onelastisch). De beweging van het gemeenschappelijke zwaartepunt (aangegeven met een gele stip) wordt niet beÔnvloed door het botsingsproces.

Een simulatie van een elastische- of onelastische botsing verkrijg je door het betreffende rondje rechtsboven te kiezen. De "Reset" knop brengt de karretjes in hun beginpositie; de animatie wordt gestart door de "Start" knop in te drukken. Als je kiest voor "Vertraagd", dan gaat de beweging een factor tien langzamer.

Je kunt waarden voor de massa en beginsnelheid in de bijbehorende tekstvelden zetten. Positieve waarden voor de snelheid betekenen een beweging naar rechts. Te hoge waarden worden automatisch veranderd.

Afhankelijk van de gekozen optie rechtsonder, zal de applet de snelheden, impulsmomenten of de kinetische energie van de karretjes laten zien.


Natuurkunde
Natuurkundige Applets
(Overzicht)

URL: http://www.walter-fendt.de/ph11nl/collision_nl.htm
© Walter Fendt, 7 november 1998
© Nederlandse bewerking: Teun Koops (juli 2000)
Laatst aangepast op 13 januari 2003