Gelijkstroommotor

Deze Java applet toont het principe van een gelijkstroommotor. In plaats van een spoel met veel windingen en een ijzeren kern is slechts een spoel met één winding getekend. De as waarom de winding draait is i.v.m. de duidelijkheid van de tekening weggelaten.

De rode pijlen laten de stroomrichting zien (van plus naar min). De magnetische veldlijnen kun je herkennen aan de blauwe kleur. Ze zijn van de rood gekleurde noordpool naar de groen gekleurde zuidpool gericht. De zwarte pijlen geven de richting van de Lorentz-kracht aan die uitgeoefend wordt op de stroomgeleider binnen het magneetveld.

De genoemde Lorentz-kracht (F) staat loodrecht op het vlak dat gevormd wordt door de stroomrichting (I) en de richting van het magneetveld (B). De richting van deze kracht kun je vinden met behulp van een linker hand regel of een rechter hand regel. Zie beide foto's hier onder:

Linker foto: Rechter foto:
1. B opvangen in je linker hand 1. Rechter middelvinger > B
2. Vingers > I 2. Wijsvinger > I
3. Duim > F 3. Duim > F

IB-regelIB-regel


Natuurkunde
Natuurkundige Applets
(Overzicht)

URL: http://www.walter-fendt.de/ph11nl/electricmotor_nl.htm
© Walter Fendt, 29 november 1997
© Nederlandse bewerking: Teun Koops (juli 2000)
Laatst aangepast op 13 januari 2003