Electromagnetische golven

Deze animatie laat een electromagnetische golf zien en wel een vlak gepolariseerde golf, die zich voortplant in de positieve x-richting. De vectoren van het elektrisch veld (rood) lopen parallel aan de y-as, de vectoren van het magnetisch veld (blauw) lopen parallel aan de z-as.


Natuurkunde
Natuurkundige Applets
(Overzicht)

URL: http://www.walter-fendt.de/ph11nl/emwave_nl.htm
© Walter Fendt, 20 september 2000
© Nederlandse bewerking: Teun Koops (juli 2000)
Laatst angepast op 13 januari 2003