Speciale processen in een ideaal gas

Je kunt de volgende wetten met deze simulatie testen:

Isobaar proces: constante druk V/T constant
Isochoor proces: constant volume p/T constant
Isotherm proces: constante temperatuur p·V constant

Deze drie wetten zijn bijzondere gevallen van de ideale gaswet:

p·V/T is constant.


Natuurkunde
Natuurkundige Applets
(Overzicht)

URL: http://www.walter-fendt.de/ph11nl/gaslaw_nl.htm
© Walter Fendt, 25 december 1999
© Nederlandse bewerking: Teun Koops (juli 2000)
Laatst angepast op 14 januari 2003