Natuurkunde

Natuurkundige Java Applets

Auteur: Walter Fendt
Nederlandse bewerking: Teun Koops
 
Nederlandse versie
 
Dutch
www.walter-fendt.de/ph14nl   (Java 1.4, 38 applets, 2003-01-14)
www.walter-fendt.de/ph11nl   (Java 1.1, 38 applets, 2003-01-14)
home.svm.nl/natwet/natkunde/applet/fendt/phnl.htm   (Java 1.0, 38 applets, 2000-10-05)
Download
Deutsch English Franšais Espa˝ol Italiano Dansk
Português Korean Polish Icelandic Greek Slovak
 
Mechanica
Evenwicht 11.3.2000 - 13.1.2003
Krachtsresultante (Optellen van vectoren) 2.11.1998 - 13.1.2003
Katrollen 24.3.1998 - 13.1.2003
Hefboom principe 2.11.1997 - 13.1.2003
Hellend vlak 24.2.1999 - 13.1.2003
Tweede wet van Newton 23.12.1997 - 13.1.2003
Schuine worp 13.9.2000 - 13.1.2003
Elastische en onelastische botsing 7.11.1998 - 13.1.2003
"Newton's wieg" 4.11.1997 - 13.1.2003
Carousel (centripetale kracht) 10.3.1999 - 13.1.2003
Eerste wet van Kepler 25.3.2000 - 13.1.2003
Tweede wet van Kepler 4.4.2000 - 13.1.2003
Vloeistofdruk 3.2.1999 - 13.1.2003
Opwaartse kracht in vloeistoffen 19.4.1998 - 13.1.2003
 
Trillingen en golven
Slinger 21.5.1998 - 13.1.2003
Trillende veer 24.5.1998 - 13.1.2003
Gekoppelde slinger 5.7.1998 - 13.1.2003
Resonantie 9.9.1998 - 13.1.2003
Staande longitudinale golven 8.6.1998 - 13.1.2003
Reflectie and refractie van golven (principe van Huygens) 5.3.1998 - 13.1.2003
Interferentie van twee golven 22.5.1999 - 13.1.2003
Doppler effect 25.2.1998 - 13.1.2003
 
Electrodynamica
Magneetveld rond stroomdraad 18.9.2000 - 13.1.2003
Lorentzkracht 1.6.1998 - 13.1.2003
Gelijkstroommotor 29.11.1997 - 13.1.2003
Generator 8.5.1998 - 13.1.2003
Wet van Ohm 23.11.1997 - 13.1.2003
Eenvoudige wisselstroomschakeling 13.6.1998 - 13.1.2003
LC-kring (electromagnetische oscillatie) 23.10.1999 - 13.1.2003
Electromagnetische golven 20.9.1999 - 13.1.2003
 
Optica
Breking van lichtstralen 20.12.1997 - 14.1.2003
Astronomische (lenzen) telescoop 8.3.2000 - 14.1.2003
 
Thermodynamica
Speciale processen in een ideaal gas 25.12.1999 - 14.1.2003
 
Relativiteitstheorie
Tijdrek 15.11.1997 - 14.1.2003
 
Atoomfysica
Foto-electrisch effect 20.2.2000 - 14.1.2003
Bohr's theorie van het waterstofatoom 30.5.1999 - 14.1.2003
 
Kernfysica
Radioactief verval (series) 20.7.1998 - 14.1.2003
Vervalwet 16.7.1998 - 14.1.2003
 


Walter Fendt, 14 januari 2003
Nederlandse bewerking: Teun Koops

Mathematik Astronomie Homepage
Mathematik-Applets Astronomie-Applets Homepage


Copyright
Awards, Links