De tweede wet van Newton

Deze Java applet simuleert een luchtkussenbaan opstelling, zoals die gebruikt wordt bij proeven met constante versnelling. Er wordt uitgegaan van een zwaartekrachtversnelling (gravitatieversnelling) van  9,81 m/s2.

De massa van de glijder, de grootte van de hangende massa en de wrijvingscoŽfficiŽnt kunnen worden veranderd binnen bepaalde grenzen.

Voor een meting moet je met ingedrukte muisknop de meetafstand instellen (van de beginpositie tot de lichtpoort LP, nauwkeurigheid 5 mm en de daarbij behorende waarde van de tijd aflezen (digitaal display, nauwkeurigheid 1 ms). Gedurende de beweging geeft een rode stip in de t-s-grafiek (tijd-afstand-grafiek) de momentane tijd en de afgelegde afstand aan. Nadat de tijdmeting heeft plaatsgevonden, worden de gemeten waarden op de grafiek aangegeven. Na een muisklik op "Meting opslaan", wordt de meting in de lijst gezet. Een serie metingen met dezelfde parameters kan niet meer dan 10 metingen bevatten.

Betreffend formules:

Toepassing van de tweede wet van Newton:

formula 1

a ... versnelling
m ... aangehangen  massa
g ... zwaartekrachtversnelling
m ... wrijvingscoŽfficiŽnt
M ... massa van de glijder

Beweging met constante versnelling en een beginsnelheid van 0 m/s:

formula 2

s ... afgelegde weg
a ... versnelling
t ... tijd


Natuurkunde
Natuurkundige Applets
(Overzicht)

URL: http://www.walter-fendt.de/ph11nl/n2law_nl.htm
© Walter Fendt, 23 december 1997
© Nederlandse bewerking: Teun Koops (juli 2000)
Laatst aangepast op 13 januari 2003