Wet van Ohm

In deze applet zie je een eenvoudige schakeling die een weerstand bevat. Deze weerstand is via een ampèremeter (in serie geschakeld) aangesloten op een spanningsbron. Een voltmeter (parallel geschakeld) geeft de spanning over de weerstand (in serie met een ideale ampèremeter) aan.

Je kunt zelf de maximum waarden voor Stroom en spanning kiezen.
Als je de waarschuwing "Maximum overschreden!" ziet, moet je een ander meetbereik kiezen. Weerstand (R) and spanning (U) kunnen worden verhoogd of verlaagd met de bijbehorende knoppen. Rechtsonder worden de waarden van de spanning (U) en stroom (I) aangegeven.

Spanning en stroom zijn in een metalen geleider bij een constante temperatuur rechtevenredig.


Natuurkunde
Natuurkundige Applets
(Overzicht)

URL: http://www.walter-fendt.de/ph11nl/ohmslaw_nl.htm
© Walter Fendt, 23 november 1997
© Nederlandse bewerking: Teun Koops (juli 2000)
Laatst angepast op 13 januari 2003