Mogelijk banen van een geladen deeltje in een homogeen magnetisch veld

Als de snelheid van het geladen deeltje evenwijdig is aan het magnetisch veld beweegt de lading met constante snelheid in een rechte baan omdat er geen lorentzkracht op werkt (paarse baan).

Als de snelheid van het geladen deeltje loodrecht op het magnetisch veld staat ontstaat er een cirkelbaan omdat de lorentzkracht steeds loodrecht op de snelheid staat (rose cirkel).

Wat gebeurt er als de snelheid een component heeft evenwijdig aan het magnetisch veld en een component loodrecht op het magnetisch veld?

Door de snelheidscomponent eevnwijdig aan het magnetisch veld is de baan een rechte lijn. Door de snelheidscomponent loodrecht op het magnetisch veld ontstaat een cirkelbaan. De gecombineerde beweging is spiraalvormig (rode baan).