home
Samenvatting examenstof.

De stof wordt behandeld aan de hand van BINAS.
- basiskennis
- problemen oplossen d.m.v. bepalen.
   met voorbeelden.
- problemen oplossen d.m.v. berekenen.
   Bij elke formule wordt de betekenis van de symbolen en de eenheid aangegeven.

   Bij elke formule staat een uitgewerkte opgave.

Tweede fase:
vwo versie (BINAS vijfde druk,  N1 en N1,2)

Vernieuwde tweede fase:
De samenvatting per hoofdstuk vind je ook als je naar je klas gaat en bij het hoofdstuk kijkt.
havo versie (BINAS vijfde druk)
vwo versie (BINAS vijfde druk)


Feitenkennis:
havo N&G checqlist feitenkennis met BINAS
havo N&T checqlist feitenkennis met BINAS

vwo N&G checqlist feitenkennis met BINAS
vwo N&T checqlist feitenkennis met BINAS















Kashmir Noord India