De looping

Deze app toont een eenvoudig model van een looping.

Daarom laten we een knikker rollen op een vertikaal opgestelde cirkelvormige baan. De knikker geraakt op de cirkel en er ook weer af langs rechtlijnige banen.

Bij een echte achtbaan zou dat leiden tot het optreden van plotselinge veranderingen van krachten waarvoor de kans dat de passagiers zich zouden kwetsen te groot zou zijn.

De wrijving en de luchtweerstand zijn in deze simulatie verwaarloosd. En dat geldt ook voor het roteren van de knikker.

We gaan drie gevallen onderzoeken:


Instellen van de parameters in het groen kader.

De toets Reset brengt alles terug naar de toestand van het begin.

De volgende toets Start de simulatie. Nog eens drukken voor Pauze en Doorgaan.

Twee knoppen laten je kiezen tussen Traag (×5) en Traag (×50).

Daaronder hebben we vier invoervelden, namelijk voor de straal, de aanvangshoogte, de valversnelling en de massa. Invoer dient afgesloten te worden met "Enter". Invoer buiten het toegelaten bereik wordt aangepast.

Daaronder kan men kiezen of de Snelheid getekend moet worden of niet. Verder kan gekozen worden voor gewicht en kontactkracht ofwel tangentiële en radiale kracht. Om te besluiten kan men nog aangeven of de resultante en bijhorende parallellogram zichtbaar moeten zijn.

Boven de proefopstelling in het geel kader zijn twee chronometers te zien. De bovenste toont de tijd die sinds de start van de proef verlopen is. De onderste wordt in gang gezet wanneer de knikker voor het eerst het diepste punt van de cirkelbaan doorloopt.

Onderaan worden de belangrijke grootheden weergegeven. Rechts ervan bevinden zich twee referentievectoren voor snelheid en kracht.

HTML5-Canvas niet ondersteunt!