home
Verslag maken/onderzoek doen/ profielwerkstuk

1. Zo maak je een verslag van een proef:

    Een voorbeeld van een verslag: havo-versie
   
Een voorbeeld van een verslag: vwo-versie

2. Onderzoek doen: praktische opdracht (po) of profielwerkstuk (pws):

Het doen van een onderzoek bestaat uit een aantal fasen:
1. De voorbereiding (Gebruik je logboek):
   a. Een onderwerp kiezen.
   b. De hoofdvraag bedenken.
   c. De deelvragen bedenken.

   d. Hoe ga je de gegevens verzamelen die je nodig hebt om de vragen te beantwoorden?
      Wat ga je meten en hoe?

   e. Wat is er al bekend over je onderzoek? Zoek naar theorie!

2. Het uitvoeren van het experiment (Gebruik je logboek).
3. Het maken van een verslag.

Als je op één van beide links hieronder klikt vindt je een voorbeeld van een onderzoek met de stappen 1 t/m 3
Praktische opdracht en profielwerkstuk: Van onderwerp kiezen en werkplan tot verslag:

po of pws (havo versie)
po of pws (vwo versie) 

Lijst met onderwerpen voor een onderzoek
Hulp bij je profielwerkstuk?
Elke universiteit heeft wel een steunpunt met ideeën en de mogelijkheid vragen te stellen.
TUD Delft:          http://www.scholierenlab.tudelft.nl
RUL Leiden:         http://www.pws-exact.leidenuniv.nl/na/index.html
RUU Utrecht:      http://www.uu.nl/NL/col/leerlingen/Pages/Profielwerkstukken.aspx
UvA Amsterdam:  http://betaonderwijs.uva.nl/fnwi-voor-leerlingen/onderwijs/profielwerkstuk/profielwerkstuk.html
VUA Amsterdam: http://vu.nl/nl/opleidingen/bacheloropleidingen/scienceselector/profielwerkstuk/index.asp
RU Nijmegen:      http://www.ru.nl/fnwi/@697690/profielwerkstuk/
Afghanistan Noord route