home

Grafieken tekenen

De programma's zijn bedoeld om een grafiek te tekenen.
Als de meetpunten zijn ingevoerd moet je nog aangeven wat voor grafiek de computer moet tekenen.
Als je volgens de theorie een tweede graads grafiek verwacht (omdat er volgens de formule een tweede graads verband is) dan geef je in het programma aan dat er een parabool bij je meetpunten getekend moet worden.

De computer geeft de formule die bij de getekende grafiek hoort. (Functiefit)
Op deze wijze vind je het wiskundige verband tussen de grootheden die je in de grafiek hebt uitgezet.

Grafische Analyse
Dit programma kent functies van de vorm y = axn + b. De waarde van n moet je zelf kiezen.

Willekeurige parabool
Dit programma kent de functie van de vorm y = a.x2 + b.x + c

Exponentiele groei en verval
Dit programma kent fucties van de vorm y = a.ebx + c   en   y = a.e-bx + c

Lucht- en waterweerstand
Met dit programma kun je de Cw-waarde instellen zodat de grafiek goed aansluit bij je meetwaarden (functiefit)

v-t en s-t grafiek tekenen met raaklijn