Aurora Borealis, noorderlicht in Alaska

home

Natuurkunde Havo 4

vt-week december
Toetsstof Oefenopgaven vt-week Oefentoets vt-week
• Basisvaardigheden
• Beweging
• Krachten
Training vt-week
Oefen vt
et's toetsstof

Toetsstof Oefenopgaven et-1 Trainings- en oefenopgaven et-2
• Zie het PTA Oefen et-1
• Beweging
• Kracht
• Arbeid en energie
Training et-2  Oefen et-2
•Arbeid en energie
•Licht (spiegels en lenzen)
• Elektriciteit 

Samenvatting et-1 stof volgens BINAS Samenvatting et-1 stof volgens BINAS.pdf
Samenvatting et-2 stof volgens BINAS Samenvatting et-2 stof volgens BINAS.pdf
Centraal examen opgaven oefenen Examen opgave zoeken op onderwerp.xls
Examenprogramma Examenprogramma pdf

Onderwerp applets en powerpoints Samen-
vatting (BINAS
Oefen- vt
H1. Basisvaardigheden:
• Grootheden en eenheden
• Machten van 10
• Significante cijfers en afrondregels
• Grafieken
Basisvaardigheden ppt H1 H1
Omhoog
H2. Rechtlijnige beweging:
• Eenparige beweging
• Eenparig versnelde beweging
Beweging ppt
Grafieken auto's xls
H2 H2
Omhoog
H3. Kracht en moment
• Soorten krachten
• Krachten optellen door constructie
• Krachtcomponenten berekenen
• Hefbomen
Soorten krachten en krachten optellen ppt
Wetten van Newton ppt
Moment van een kracht ppt
Hefbomen video schooltv
H3 H3
Omhoog
H4. Cirkelbeweging en middelpuntzoekende kracht
• Omloopsnelheid en omlooptijd
• Middelpuntzoekende kracht
• Gravitatiekracht
• Planeetbaan
Cirkelbeweging, middelpuntzoekende- en gravitatiekracht ppt
Cirkelbeweging xls
H4 H4
Omhoog
H5. Arbeid en energie
• Arbeid
• Zwaarte-energie en kinetische energie
• Verbrandingswarmte
• Vermogen en rendement
Arbeid en energie ppt
Skatebaan PhET applet
Energiebehoud xls
Tandwielen xls
H5 H5
Omhoog
H6. Licht
• Schaduw
• Spiegels
• Lichtbreking (wet van Snellius)
• Lenzen (lenzenformule en vergroting)
Spiegel ppt
Lichtbreking, Snellius ppt
LIchtbreking: Invallende, gebroken en gereflecteerde lichtstraal applet
Laser in waterstraal video
Lenzen, formules ppt
H6 H6
Omhoog
H7. Elektriciteit
• Spanning en stroom
• Wet van Ohm
• Serie en parallelschakeling
• Weerstand van een draad
• Geleidingsvermogen
• PTC en NTC weerstanden
• Huisinstallatie
El. schakelingen ppt
Stroomsterkte/-snelheid applet dode link
Stroomsterkte/ -snelheid xls
Schakelingen doormeten xls
Schakelingen bouwen(PhET) dode link
H7 H7
Omhoog
H8. Vervorming
• Relatieve rek
• Elasticiteitsmodulus
• Treksterkte
• pm
H8 H8 pm
Omhoog