Aurora Borealis, noorderlicht in Alaska

home

Natuurkunde Havo 4

vt-week december
Toetsstof Oefenopgaven vt-week Oefentoets vt-week
• Basisvaardigheden
• Beweging
• Krachten
Training vt-week
Oefen vt
et's toetsstof

Toetsstof Oefenopgaven et-1 Trainings- en oefenopgaven et-2
• Zie het PTA Oefen et-1
• Beweging
• Kracht
• Arbeid en energie
Training et-2  Oefen et-2
•Arbeid en energie
•Licht (spiegels en lenzen)
• Elektriciteit 

Samenvatting et-1 stof volgens BINAS Samenvatting et-1 stof volgens BINAS.pdf
Samenvatting et-2 stof volgens BINAS Samenvatting et-2 stof volgens BINAS.pdf
Centraal examen opgaven oefenen Examen opgave zoeken op onderwerp.xls
Examenprogramma Examenprogramma pdf
Motor_in_de_bochtIR_foto_woninglichtbrekenign_platte_lensLeds_in_serie_met weerstand_parallel_aangesloten_op_spanningsbron   Diafragma koevoetspouwmuurisolatieijsberg
Onderwerp applets en powerpoints Samen-
vatting (BINAS
Oefen- vt
H1. Basisvaardigheden:
• Grootheden en eenheden
• Machten van 10
• Significante cijfers en afrondregels
• Grafieken
Basisvaardigheden ppt H1 H1
Omhoog
H2. Beweging:
• Eenparige beweging
• Eenparig versnelde beweging
Beweging ppt
Grafieken auto's xls
Vrije val vanaf 42 m hoogte: NASA youtube
H2 H2
Omhoog
H3. Krachten in evenwicht:
krachten optellen mbv een parallellogram
• component van een kracht berekenen
• hefboomwet
• (losse) katrol
Soorten krachten en krachten optellen ppt
Hefboomwet en moment van een kracht ppt
Hefbomen video schooltv
Omhoog
H4. Krachtwetten
• Soorten krachten
• eerste wet van Newton (traagheidswet)
• tweede wet van Newton
• derde wet van Newton (reactiewet)
Soorten krachten en krachten optellen ppt
Wetten van Newton ppt

H3 H3
Omhoog
H5. Materie en warmte:
• fasen en fase-overgangen
• dichtheid
• molekuulmodel en absolute nulpunt
• warmetransport door straling, stroming en geleiding
• elektrische- en warmtegeleiding verklaren
• atomaire massa
• soortelijke warmte
• warmtestroom
• rek, elasticiteitsmodulus  en treksterkte
Warmte en energie ppt
Elasticiteit
Omhoog
H6. Elektriciteit
• Spanning en stroom
• Wet van Ohm
• Serie- en parallelschakeling
• Weerstand van een draad
• Geleidingsvermogen
• PTC en NTC weerstanden
• Huisinstallatie, driefasenstroom (krachtstroom)
• rendement
• energietransport en transformator
Elektriciteit ppt
Stroomsterkte/-snelheid applet dode link
Stroomsterkte/ -snelheid xls
Schakelingen doormeten xls
Schakelingen bouwen(PhET) dode link
H7 H7
Omhoog
H7. Onderzoeken en ontwerpen (SE):
Omhoog
Keuzekatern Technische automatisering (SE):
• meet-stuur- en regelsystemen construeren
• componenten/ poorten

Signaalverwerking ppt
Numerieke natuurkunde ppt
Omhoog
Keuzekatern Horen en zien (SE):
• werking van het oor?
• gevoeligheid voor frequenties?
• dB?
• werking van het oog: accomoderen, pupil, netvlies, bril, bij- en verziend?
Oog, accomoderen, bril en gezichtshoek ppt
Omhoog
Keuzekatern Weer en klimaat (SE):
• geofysische verschijnselen fysisch verklaren
Omhoog
Keuzekatern Optica (SE):
• Schaduw
• Spiegels
• Lichtbreking (wet van Snellius)
• Lenzen (lenzenformule en vergroting)
Spiegel ppt
Lichtbreking, Snellius ppt
LIchtbreking: Invallende, gebroken en gereflecteerde lichtstraal applet
Laser in waterstraal video
Lenzen, camera, formules ppt
H6 H6
Omhoog