home
Natuurkunde Havo 5
Bestralingingsapparaat
Een voorbeeld van een po- of pws-verslag
Ideeën voor een pws
Voorbereiding op het ioniserende stralen prakticum (ISP):
Powerpoint
Werkblad  


examentoetsen
et-stof Zie PTA Zie PTA Zie PTA
oefen-et training et-3
oefen et-3
training et-4
oefen et-4
training et-5
oefen et-5
lijst met oefen-opgaven centraal examen et-3 et-4 et-5

Geen examenbundel? Klik hier: https://alleexamens.nl/examens/VWO/Natuurkunde/  www.natuurkunde.nl http://www.nvon.nl
Samenvatting se- en ce- stof volgens BINAS samenvatting se- en ce stof
Eindexamenprogramma 2015 en later eindexamenprogramma Syllabus eindexamenprogramma, beknopt
Oefen examen voor het ce Opgaven en uitwerkingen
Centraal examen opgaven oefenen Examenopgave zoeken op onderwerp - -

havo5 to's. p's applet/powerpoint Samenvatting
h1 Signaalverwerking to 0 to25 to26 p0 p24 p25 Signaalverwerking ppt h1
h2 Trillingen en golven to30 to31 to32 to34 to35 p29
p30 p31 p32 h2
h3 Energie en warmte to52 to53 to54 to55 p52 p53 Warmte ppt h3
h4 [Elektromagnetisme]
h5  [Elektromagnetisme]
h6 Straling, gezond-
     heid en kernenergie
to58 to59 to61 to62 p48 p49 Radioactiviteit ppt
Kernenergie ppt
h6