home
Simulatie van reële watergolven

Bij transversale golven (bijvoorbeeld in een snaar of in een staaf) trillen de deeltjes loodrecht op de de golfsnelheid (hier naar rechts gericht):Bij water is dat niet mogelijk omdat water nauwelijks samendrukbaar is. Een dal kan niet dus niet ontstaan zijn doordat de watermolekulen alleen maar vanuit de evenwichtstand omlaag gegaan zijn.
In werkelijkheid trillen de watermolekulen zowel transversaal (op- en neer) als longitudinaal (heen- en weer). Ze beschrijven een cirkel.
Hoe dieper des te kleiner de straal. Dat is duidelijk te zien aan de blauwe stippen.
Ook is aan de blauwe stippen
te zien dat het water zich (netto) niet verplaatst naar rechts (in de richting van de golfsnelheid).
N.B.: In ondiep water is de baan van elk waterdeeltje een ellips met de lange as horizontaal.


       Fig. 1 In diep water beschrijft elk watermolekuul een cirkelbaan.

       Fig. 1 In diep water beschrijft elk watermolekuul een cirkelbaan.

       Fig. 1 In ondiep water beschrijft elk watermolekuul een ellipsbaan.

        Als de golf de het strand nadert slaan de golven over. Klik op onderstaande link:
        http://www.saddleback.edu/faculty/csolem/animations/38_WaveMotion.swf