home

Practicum simulaties
Met deze simulaties kun je echte metingen doen.

Inhoud:
1.0    Mechanica
2.0    Licht
3.0    Trillingen, golven, licht als golf, tralie en spectra
4.0    Elektriciteit
5.0    Signaalverwerking
6.0   Elektromagnetisme
8.0   Gaswetten
9.0    Warmte
10.0  Atoomfysica
11.0   Radioactiviteit
12.0  Kernfysica
13.0   Moderne natuurkunde
14.0  xxxxx1.0 Mechanica

1.1    Snelheid bepalen met de afstand-tijd grafiek
        Excel: Oefenen met het tekenen van een raaklijn.
1.2    Snelheid bepalen van een vallende golfbal met de afstand-tijd grafiek
        Excel: Je stelt zelf een goede raaklijn in en je berekent de r.c.

1.3    Tweede wet van Newton
        Excel: Het verband tussen kracht en versnelling onderzoeken.
1.4    Luchtweerstand en snelheid
        Excel: Massa, vermogen en topsnelheid van een echte auto worden ingevoerd. Uit de v-t grafiek wordt de Cw-waarde bepaald.
1.5    Middelpuntzoekende kracht
        Excel: Van een draaimolenstoeltje aan een ketting kan omlooptijd, lengte en massa veranderd worden.

1.6    Snelheid bepalen van een geweerkogel (impulswet)
        Excel: Impulsbehoud. Van een botsing tussen kogel en wagentje wordt een stroboscopische foto gemaakt.
1.7    Simpele hefboom
        Aantal gewichtjes of hun positie op de hefboom veranderen tot er evenwicht is.
1.8    Uitrekking veer en elastiek
        Het verband tussen uitrekking en kracht.
Terug naar inhoud


2.0    Licht

2.1     Spiegelwet

          Excel: Een lichtstraal valt op een spiegel en weerkaatst. Met een gradenboog meet je de hoek van inval en de hoek van

          terugkaatsing.

2.2    Brekingswet van Snellius
        Excel: Het verband onderzoeken tussen de hoek van inval en de hoek van breking.
2.3    Lenzenformule en vergrotingsformule
        Excel: Je maakt een afbeelding en meet voorwerpafstand, beeldafstand, hoogte van het voorwerp en hoogte van het beeld.

Terug naar inhoud

3.0    Trillingen, golven, licht als golf, tralie en spectra

3.1    Oscilloscoop en toongenerator
         Excel: Frequentie bepalen met een oscilloscoop.
3.2   
Gitaar
         Excel: Je verandert de lengte van een snaar en analyseert het geluid met een oscilloscoop.
3.3    Bepaling geluidsnelheid
         Een luidspreker is aangesloten op een toongenerator. Het geluid wordt opgevangen door een microfoon.
         Beide signalen worden op de oscilloscoop zichtbaar gemaakt. Uit het faseverschil wordt de geluidsnelheid bepaald.

Terug naar inhoud

4.0    Elektriciteit

4.1    Elektrische schakelingen
        Excel: Je kunt verschillende schakelingen doormeten: Wet van Ohm, serie- en parallel, NTC, PTC, nichroom, diode.Terug naar inhoud

5.0    SignaalverwerkingSysteembord_resized

5.1    AD-omzetter, temperatuursensor ijken
        Excel: Je onderzoekt een 4-bits AD-omzetter en je ijkt een temperatuursensor.
5.2    Systematic
        Simulatieprogramma signaalverwerking. Wordt gebruikt bij het Computer-eindexamen.

5.3    Systeembord.
          Exacte kopie van het systeembord met dezelfde mogelijkheden. (Tomsoft: www.sools.nl)

Terug naar inhoud

6.0   Elektromagnetisme

6.1    Lorentzkracht op een stroomdraad
        Excel: Je verandert de stroomsterkte of de magnetische inductie en meet de Lorentzkracht.
6.2   Inductie bij vallende magneet door spoel
        Excel: Je kunt de valhoogte veranderen en de inductiespanning zichtbaar maken op een oscilloscoop.
6.3  
Transformator
        Excel: Je kunt de eigenschappen van (niet)ideale transformatoren onderzoeken. Tevens energietransport met twee trafo's.

Terug naar inhoud

7.0   Stromende gassen en vloeistoffen  


Terug naar inhoud

8.0   Gaswetten
Terug naar inhoud

9.0    Warmte

9.1 Het rendement van een verwarmingsproces
     Met een warmtebron wordt water verwarmd. Temperatuur en tijd worden gemeten. Het rendement wordt berekend.

Terug naar inhoud

10.0  Atoomfysica

10.1   Foto-elektrisch effect
        Excel: Je bepaalt de constante van Planck en de uit-tree energie van kathode-materialen.

Terug naar inhoud

11.0   Radioactiviteit

11.1   Halveringstijd
         Excel: Je bepaalt de halveringstijd van een onbekende isotoop. In een bijgeleverde database zoek je op welke isotoop je              gebruikt hebt.
         De simulatie kan op drie niveau's: onderbouw, bovenbouw havo en bovenbouw vwo
Terug naar inhoud

12.0  Kernfysica


Terug naar inhoud

13.0   Moderne natuurkunde


Terug naar inhoud

14.0  xxxxx

Terug naar inhoud