home

Natuurkunde vwo 4 Rollercoaster
Basisvaardigheden onderbouw

Een voorbeeld van een proef-verslag
Een voorbeeld van een po-verslagSamenvatting volgens BINAS Samenvatting volgens BINAS
Examenprogramma 2015 Examenprogramma pdf
Centraal examen opgaven oefen Examenopgaven: zoeken naar onderwerp

vwo 4 A studiewijzer to's prakticum oefen-vt werkblad werkboek Antwoorden applet/powerpoint Samenvatting
h1 Basisvaardigheden h1 to 0
p0 MCtoets
h1

h1 h1 Basisvaardigheden ppt h1


to101 p101to102 p104

h2 Beweging h2 to103 p105 h2
h2 h2 Beweging ppt h2


to104 p106Grafieken auto's xls


to105 p107s-t, v-t en a-t grafiekenp108
p109

h3 Krachten in evenwicht h3 to107 p111 h3
h3 h3 Krachten ppt h3


to110 p113Momenten ppt
h4 Kracht en beweging h4 to108 p112 h4
h4 h4 Wetten van Newton ppt h4


to109


h5 Arbeid en energie h5 to111 p115a p115b h5
h5 h5 Arbeid en energie ppt
Skatebaan PhET
Energiebehoud xls
h5


to112 p116to113


vwo 4 B studiewijzer to's prakticum oefen-vt werkblad werkboek Antwoorden applet/powerpoint Samenvatting
h6 De gang van lichtstralen h6 to114 p118 h6
MC breking

h6
h6 Spiegel ppt
Lichtbreking, Snellius ppt
Lichtbreking: invallende, gebroken en gereflecteerde lichtstraal applet
Laser in waterstraal wmv
Lenzen, formules ppt
h6


to115


h7 Het gebruik van lenzen h7 to116 p119 h6,7 h7 h7
h7 Lenzen, formules ppt
Oog en bril ppt
h7


to117 -to 118 -to 119 -

h8 Elektriciteit h8 to120 p121 h8
h8 h8 El schakelingen ppt
Stroomsterkte/-snelheid
Stroomsterkte/ -snelheid
Schakelingen doormeten
h8


to121 p122to122


vwo 5 studiewijzer to's practikum oefen-vt werkblad werkboek Antwoorden applet/powerpoint Samenvatting
h1 Signaalverwerking h1 to125 p124 h1
h1 h1 Signaalverwerking ppt h1


to126 p125


p124