Aurora Borealis, noorderlicht in Alaska

home

Powerpoints, video's, applets en smulaties.
Inhoud:
1.00 Stoffen 16.0 Atoomfysica
2.00 Heelal 17.0 Radioactiviteit
3.00 Mechanica 18.0 Kernfysica
4.00 Licht en IR-straling 19.0 Moderne natuurkunde
5.00 Trillingen 20.0 Coach 6: Videometen: Activiteiten en losse filmpjes
6.00 Geluid 21.0 Numerieke natuurkunde; Coach-modellen
7.00 Golven 22.0 Differentiaalvergelijkingen in de natuurkunde
8.00 Lichtgolven 23.0 Applet gids
9.00 Elektriciteit
10.0 Signaalverwerking

11.0 Elektrisch veld


12.0 Elektromagnetisme
13.0 Stromende gassen en vloeistoffen
14.0 Gaswetten
15.0 Warmte
Drijven in de Dode Zee

1.0 Stoffen:

1.1 video Dichtheid en drijven Drie vloeistoffen drijven op elkaar. Een druif drijft in het midden.
1.2 video Een ei drijft in zout water Een ei zinkt in water tot je zout gaat toevoegen.
1.3 video Vlam in de pan Hoe blus je een vetbrand (niet)
1.4 video Stof explosie Teacher's Domain,  laboratorium experiment met kaars en licopodiumpoeder
1.5 video Stof explosie Stofexplosie van verschillende stoffen: kunststof, zaagsel, koolstof, aluminium
1.6 xls Molecuul model Beweging van de moleculen gesimuleerd. Vaste fase (rooster), smelten, vloeistoffase, verdampen, gasfase
1.7 applet Molecuul model gas Beweging van gas moleculen gesimuleerd in de drie fasen
1.8 ppt Gasbrander (teclubrander) Doorsnede gasbrander, aansteken, gele vlam. blauwe vlam
1.9 ppt Branddriehoek Drie (vier) voorwaarden voor brand en blusmethoden
Terug naar inhoud
Maan draait om de aarde

2.0 Heelal:

2.1 Maanstanden Animatie maanstanden. SchoolTV video
2.2 Zonsverduistering wmv-bestand (streaming) video
2.3 Zonsverduistering wmv-bestand (streaming) vido
2.4 Planeetbanen wmv-bestand (streaming) video
2.5 Planeetbanen Zelfde filmpje maar nu als mov-bestand (gedetailleerder maar 3,4 Mb) vidol
2.6c Satellietbaan Geostationnaire satelliet. Willekeurige satelliet in cirkelbaan, ellipsbaan of hyperboolbaan (satelliet verdwijnt). xls
2.7 Noorderlicht Aurora borealis in Alaska mov
2.8 Noorder- en zuiderlicht Opnamen vanuit IMAGE en POLAR satelliet mov
Terug naar inhoud
Botsing tegen een muur

3.0 Mechanica:

3.01 Beweging Eenparige beweging, eenparig versnelde beweging, cirkelbeweging, horizontale worp. ppt
3.02 Rechtlijnige beweging s-t, v-t en a-t grafieken van eenparige en eenparig versnelde/vertaagde beweging appl
3.03 Auto(s) op de snelweg Van een auto kan de plaats-tijd en de snelheid-tijd grafiek getekend worden. Met druppelspoor.
Beginplaats, beginsnelheid en versnelling/vertraging zijn instelbaar.
Een tweede auto kan de eerste auto inhalen, (evt. botsen), passeren of tegemoet komen.
De twee seconden regel is te controleren
xls
3.04 Vrije val op de maan Astronaut David Scott laat een hamer en een veer vallen op de maan (Apollo 15 1970) video
3.05 Lopen op de maan YouTube Lopen op de maan valt niet mee . . . met een valversnelling van 1/6 g. video
3.06 Val en worp Gelijktijdig valt een bal en wordt een bal horizontaal weggegooid. Stroboscopisch belicht xls
3.07 Val en worp Gelijktijdig valt een bal en wordt een bal horizontaal weggeschoten. video
3.08 Beweging Eenparige beweging, eenparig versnelde beweging, cirkelbeweging, horizontale worp. ppt
3.09 Optellen van krachten Optellen van twee krachten door constructie (parallellogram- of kop aan staart methode) xls
3.10 Optellen van krachten Optellen van krachten door constructie (parallellogram) en door berekening (componenten). ppt
3.11 Wetten van Newton Eerste wet (wet van de traagheid), tweede wet en derde wet (reactiewet). ppt
3.12 Cirkelbeweging en gravitatiekracht Cirkelbeweging, middelpuntzoekende kracht en gravitatiekracht ppt
3.13 Moment van een kracht Zwaartepunt, werklijn, arm, moment, hefboomwet. ppt
3.14 Hefboom foto's Foto's van hefbomen. Met krachten, werklijnen en armen. ppt
3.15 Hefboom Videoclip beeldbank (last optellen met hefboom en steeds kortere arm video
3.16 Hefboom (gereedschap) Videoclip beeldbank: klauwhamer, steeksleutel (verlengen), blik openen met schroevendraaier. video
3.17 Hefboom (dagelijks leven) Videoclip beeldbank: notenkraker, opener, kruiwagen enz.. )Geen toelichting) video
3.18 Fosbury flop Met holle rug over de lat springen. Het zwaartepunt gaat onder de lat door. video
3.19 Looping Beginhoogte, straal en massa instelbaar. (Walter Fendt) appl
3.20 Hemellichamen PhET Bouw stelsel met zon, planeet, satelliet, komeet, dubbelster enz. sim
3.21 Cirkelbeweging en satellietbaan Auto in de bocht. Looping met bakje water. Geostationnaire en willekeurige satelliet. xls
3.22 Tandwielen Twee tandwielen, rechtstreeks gekoppeld of met een ketting. Toerental en aantal tanden instelbaar. xls
3.23 Kattengras groeit op draaitafel Het gras groeit in de richting van het scheef hangende schietlood video
3.24 Rotatietijd van de aarde Naarmate de rotatietijd van de aarde kleiner is hangt een schietlood "schever". xls
Terug naar inhoud
Infraroodfoto van mensen en draaiende motor.

4.0 Licht en IR-straling

4.01 Licht (Gekleurde) schaduw, prisma, kleur van voorwerpen, spiegel, bolle lens, oog, camera (obscura): Klas 2! ppt
4.03 Spiegel Spiegelwet, spiegelbeeld, achteruitkijkspiegel.. ppt
4.04 Lichtbreking Oorzaak lichtbreking, wet van Snellius, spectrum, grenshoek: glasvezel, regenboog, fata morgana, prismakijker. ppt
4.05 Lichtbreking Lichtbreking, wet van Snellius, grenshoek: invalshoek en brekingsindex instelbaar. xls
4.06 Lichtbreking
Lichtbreking: Invallende, gebroken en teruggekaatste straal
appl
4.07 Oorzaak van Lichtbreking Applet: Lichtbreking veroorzaakt door verschil in voortplantingssnelheid appl
4.08 Volledige terugkaatsing Een laserstraal gevangen in een waterstraal video
4.09 Volledige terugkaatsing Een witte lichtbundel gevangen in een waterstraal (en onzichtbaar tot het eind) video
4.10 vinap/optica Spiegel, lichtbreking, grenshoek, lenzen, kleurmengen, gekleurde schaduwen, gezichtsbedrog. appl
4.11 Lenzen Constructiestralen bij bolle lens, beeldvorming, lichtbundel, loep, lenzenformule, vergroting,
 camera, diafragma, sluitertijd, scherptediepte, bewegingsonscherpte.
ppt
4.12 Constructiestralen bij een lens  Constructiestralen, willekeurige straal, bundel en scherm bij een bolle lens, een normaal oog en een holle lens. xls
4.13 Breking Video breking bij + en - lens en bij een blok (totale reflectie) video
4.14 Het oog Accommoderen, bijziend/verziend, +/- bril appl
4.15 Het oog Bijziend, verziend, oudziend, bril, loep, gezichtshoek ppt
4.16 UV-straling Sterkte UV-straling van de zon, transmissie van kleding, reflectie door zand. water en sneeuw. Beeldbank video
4.17
Infrarood opnamen Infrarood opnamen van personen, ijsbeer, industriegebied en (niet) geïsoleerde woningen. ppt
4.18 Infrarood-camera beelden
Met de IR-camera op pad: mens, dier, heelal. Kan IR-staling door kleding en glas?
video
Terug naar inhoud
Massa aan een veer

5.0 Trillingen

5.01 Trillingen Trillende massa aan een veer en slingerende massa aan een koord.
u-t, v-t, a-t, F-t, F-u, E-t en A-f grafieken bij al of niet gedempte trilling.
Veerconstante, massa, amplitude, fase en gedwongen frequentie instelbaar (resonantie).
xls
5.02 Trillingen PhET Massa aan veer. Massa, veerconstante, demping en g-waarde instelbaar. Met stopwatch. Staafgrafiek voor energie. appl
5.03 Trillingen Trillingstijd, (gereduceerde) fase, veerconstante, u-t, v-t, a-t en F-t grafieken. Ek, Ep en Etotaal-u grafiek ppt
5.04 Oscilloscoop Betekenis tijdbasis aan de hand van een functiegenerator, aangesloten op een oscilloscoop. xls
5.05 Resonantie bij twee gekoppelde slingers Een slinger brengt een even lange tweede slinger in resonantie. Bij niet even lange slingers lukt het niet. video
5.06 Resonantie bij twee stemvorken Een stemvork brengt een tweede gelijke stemvork in resonantie. Bij verschillende stemvorken lukt het niet. video
5.07 Tacoma-bridge Een hangbrug gaat resoneren door de wind en stort in. video
5.08 Voetgangersbrug in resonantie Leerlingen brengen houten hangbrug in resonantie door in het juiste ritme op de brug te springen. Met dank aan Bob Barret video
5.09 Voetgangersbrug in resonantie (Je ziet twee buiken). Met dank aan Bob Barret video
5.10 Resonantie van een plank Een man holt door het park met plank op zijn schouder die gaat resoneren. video
5.11 Wijnglas breekt door resonantie Wijnglas resoneert onder invloed van geluid en barst. Met geluid. video
5.12 Chladni Resonantie: staande golven in een metalen plaat. Knopen zichtbaar gemaakt met zoutkorrels. Met geluid. video
Terug naar inhoud
Interferentie in water
6.0 Geluid
6.01 Geluidsniveau Is een verschil in geluidsniveau van 3 dB hoorbaar? appl
6.02* Gehoorgrenzen Kies bij 1000 Hz  een "normaal" geluidsniveau video
6.03 Doppler effect Dopplereffect bij locomotief. Frequentie en geluidsintensiteit grafisch weergegeven. appl
6.04 Geluidsterkte en veiligheid Geluidniveau, 3 dB-regel, L=log(I/I0), kwadratenwet, gehoorbeschadiging (Arbo-wet) ppt
6.05 Tonen en boventonen horen en zien Grondtoon en amplitude instelbaar. Met geluid. Harmonische reeks: f, 2f, 3f enz. appl
6.06 Concorde door de geluidsbarriere De knal als de Concorde door de geluidsbarriere gaat video
6.07 Doppler effect Dopplereffect: Invloed bewegende bron op het golfpatroon. appl
6..8 Oppervlaktegolven Cirkelgolven, interferentie, knoop- en buiklijnen, wegverschil ppt
6.09 Geluid PhET Geluidsgolven, interferentiepatroon met geluid appl
6.10 Dopplereffect Dopplereffect, frequentie en intensiteit, simulatie met en zonder geluid. ppt
6.11* Golven Mooie applets, met name over de golfbak! Ook niet-examen onderwerpen appl
6.12* Faseverschil tussen signaal naar LS en van de microfoon Het signaal naar de LS en van een verplaatsbare microfoon op een oscilloscoop xls
Terug naar inhoud
Transversale lopende golf.Transversale golf
7.0 Golven
7.01 vinap/golven  Virtueel Natuurkunde Practicum Lopende- en staande golven, water- geluid- en lichtgolven,golfbak, interferentie. appl
7.02 Lopende en staande golven PhET Lineaire lopende en staande golven. Vast en los einde. appl
7.03 Lineaire golven Lopende en staande transversale en longitudinale golven xls
7.04 Lineaire golven Lopende en staande golven ppt
7.05 Lopende golven Lopende golven in plastic folie (bollenvelden Lisse) video
7.06 Watergolven Simulatie van reële watergolven: watermoleculen bewegen zowel op en neer als heen en weer! Interessant voor surfers! appl
7.07 Stadionwave simulatie Van twee supporters kun je ook de uitwijking-tijd grafiek zien. xls
7.08 Stadionwave YouTube video
7.09 Tsunami-simulatie Beeldbank: Het ontstaan van een Tsunami t.g.v. onderzeese aardbeving appl
7.10 Golfbak Oppervlaktegolven: 1 of 2 bronnen, 2-D en 3-D weergave!. (Paul Falstad) appl
7.11 Druppel valt in water Cirkelgolven in water. video
7.12 Grondtoon, eerste en tweede boventoon Staande golf in een snaar xls
7.13 Staande golven in een koord Koord wordt in resonantie gebracht met trilapparaat. video
7.14 Staande golven in een metalen strip met één vrij uiteinde Strip wordt in resonantie gebracht met trilapparaat. video
7.15* Orgelpijp Staande golven in een luchtkolom met open en/of gesloten einden. appl
7.16 Resultaat van Fourieranalyse Grond- en boventonen van piano (C'') en klarinet (C'). xls
7.17 Amplitude en frequentie modulatie Draaggolf, signaal en gemoduleerde golf. Fourieranalyse en bandbreedte. xls
7.18 Interferentie met twee trillingsbronnen (golfbak) video, door te weinig beeldjes per seconde lopen de golven verkeerde kant op. video
7.19 Magnetron (staande golven) Chocolade smelten in magnetron, knopen en buiken uitgelegd m.b.v. staande golven in koord video
Terug naar inhoud
Interferentie van licht bij een CD
8.0 Lichtgolven
8.01 Tralie, spectra en fotonen Tralie, emissie- en absorptiespectrum, lijnen- en continu spectrum, fotonen. ppt
8.02 Tralie Buiging en interferentie bij één of meer spleten. Interferentiepatroon, spectra en intensiteitsverdeling. xls
8.03 Tralie Simulatie met instelbare golflengte en tralieconstante appl
8.04 Laser Applets met uitleg over laserwerking: gestimuleerde emissie. appl
8.05 Bragg reflectie (1) Interferentie door reflectie aan kristal-vlakken appl
8.06 Bragg reflectie (2) Interferentie door reflectie aan kristal-vlakken appl
8.07 Proef van Young Bewegende simulatie (wikipedia) appl
Terug naar inhoud
Parallelschakeling van drie LED's, die elk in serie staan met een weerstand

9.0 Elektriciteit

9.01 Statische elektriciteit Geladen peuter krijgt rechtop staand haar. video
9.02 Statische elektriciteit Statisch geladen beeldbuis van een TV en een statisch geladen poes. video
9.03 Stroomsnelheid en stroomsterkte Een elektronenstroom wordt gesimuleerd in een draad met grote en kleine doorsnede.
Stroomsnelheid en stroomsterkte kunnen gemeten worden.
xls
9.04 Elektrische schakelingen Spanningsbronnen, weerstand (PTC en NTC), serie en parallel, elektriciteitsrekening, huisinstallatie, veiligheid. ppt
9.05 Adapter Van wisselspanning naar gelijkspanning (diode en condensator) xls
9.06 Elektrische schakelingen PhET Bouw je eigen stroomcircuit. Weerstanden, lampjes, schakelaars, realistische spanningsmeter. Elektronen. DC en AC. appl
9.07 Zekering doorsmelten Glaszekering van 5 A gaat gloeien en smelt video
9.08 Bliksem Het ontstaan van bliksem. Video, Engels ondertiteld. (Teacher's domain) video
9.09 kWh meter Simulatie kWh meter met instelbaar vermogen, telwerk en wieltje xls
Terug naar inhoud
Het systeembord (CMA)

10.0 Signaalverwerking

10.01 Simulatie van het CMA-systeembord Simulatie van het CMA systeembord(zipfile). Ook te downloaden van de site   http://www.sools.nl sim
10.02 Systematic Simulatie van het systeembord zoals dat ook bij compex (het computer-eindexamen) gebruikt wordt. (zipfile) sim
10.03 Signaalverwerking Comparator, EN-poort, OF-poort, invertor, geheugencel, teller, AD-omzetter, CD. ppt
Terug naar inhoud
Veldlijnen tussen geladen bollen

11.0   Elektrisch veld

11.01 Elektrisch veld Elektrische veldlijnen van één of twee puntladingen. appl
11.02 Elektrische veldlijnen    Simulatie van griesmeelkorrels in een elektrisch veld (radiaal en homogeen). xls
11.03 Elektromagnetische straling Wat is E.M. straling? Elektrisch en magnetisch veld (wikipedia) Wiki
11.04 Elektrisch veld Elektrische veldsterkte, veldlijnen, spanning en potentiaal, energieomzetting, Toepassingen: Röntgenapparaat, beeldbuis, oscilloscoop, lineaire versneller. ppt
Terug naar inhoud
Afbuigen van electronen in een magnetisch veld

12.0 Elektromagnetisme

12.01 Magnetische influentie Een permanente magneet nadert 121 kompasjes die zich richten. video
12.02 Magnetische influentie, Veldlijnen, Elektromagneet, luidspreker, microfoon en transformator Werking gesimuleerd xls
12.03 Magnetisch veld van een rechte stroomdraad rechterhand regel. appl
12.04 Magnetisch veld in en buiten een spoel en van een rechte draad veldlijnen en verplaatsbaar kompas appl
12.05 Lorentzkracht op een rechte stroomdraad in een magnetisch veld Weergave van stroom, magnetisch veld en lorentzkracht. appl
12.06 Elektromotor         Weergave van stroomrichting, magnetisch veld en lorentzkracht. W. Fendt appl
12.07 Lorentzkracht op een stroomdraad Stroomdraad in magnetisch veld hoefijzermagneet. Stroom omlaag resp. omhoog. video
12.08 Magnetisme, Lorentzkracht, inductie Magneet, stroomspoel, Lorentzkracht op stroomdraad en op bewegend geladen deeltje, richtingsregels, noorderlicht,  beeldbuis, inductie, trafo, zelfinductie ppt
1209 Geladen deeltje in een homogeen magnetisch veld  Cirkel- en spiraalbaan. appl
12.10 Beeldbuis van een TV Horizontale en verticale afbuigen elektronenbundel in TV m.b.v. magneten. appl
12.11 Een magneet bij een elektronenbundel  Afbuigen van een elektronenbundel in een magnetisch veld video
12.12* Noorderlicht (Aurora Borealis) Noorwegen, BBC4 video
12.13 Zuiderlicht Op het noordelijk halfrond heet dit Noorderlicht (Aurora borealis) video
12.14 Magnetisch veld stroomspoel Kompas draait in stroomspoel bij inschakelen stroom. video
12.15 Magnetisch veld rechte stroomdraad Kompas draait bij rechte stroomdraad bij inschakelen stroom video
12.16 Veldlijnen permanente magneet en spoel PheT Weergegeven wordt de elektronenstroom en het magnetisch veld m.b.v. kompasjes. appl
12.17 yclotron Magnetische inductie, frequentie wisselspaning en deeltje instelbaar appl
Terug naar inhoud
Transformator
12.18 Inductie PhET Magneet met veldlijnen laten bewegen bij een spoel. Met spanningsmeter. appl
12.19 Magneet valt door een spoel Flux-tijd en Vind-tijd grafiek. Valhoogte instelbaar. Noord/zuid verwisselbaar. xls
12.20 Dynamo Gelijk- of wisselstroom dynamo. W. Fendt appl
12.21 Dynamo PheT Dynamo met veldlijnen en bewegende elektronen appl
12.22 Transformator PheT Transformator op wissel- en gelijkspanning appl
12.23 Effectieve waarde       Effectieve waarde van een sinus-vormige wisselspanning en een wisselstroom. xls
12.24 Gelijkrichter, condensator, spoel, filters, zelfinductie Eigenschappen en toepassingen van condensator en spoel xls
12.25 Lichtdimmer Een lichtdimmer knipt een stuk uit de spanning-tijd grafiek. Fase-aansnijding m.b.v. thyristor. xls
12.26 Supergeleiding 1 Zwevende magneet, inductiewet van Lenz video
12.27 Supergeleiding 2 Zwevende magneet, Meissner effect. video
Terug naar inhoud
Venturi_windmolen_Rotterdam

13.0 Stromende gassen en vloeistoffen

13.01 Stroomsnelheid en stroomsterkte Een stroming wordt gesimuleerd in een buis met grote en kleine doorsnede.
Continuïteitswet: Doorsnede, stroomsnelheid en stroomsterkte kunnen gemeten worden.
xls
13.02* Continuïteitswet en wet van Bernoulli Stromende vloeistof in een vernauwing. Stroomsnelheid, stroomsterkte, doorsnede en druk. Continuïteitswet en wet van Bernoulli. appl
13.03  wet van Bernoulli In een buis met vernauwingen wordt de druk gemeten met stijgbuisjes. Wet van Bernoulli. appl
Terug naar inhoud
Brownse beweging van molekulen

14.0 Gaswetten

14.01 Gaswetten Ideaal gas, Wet van Boyle, Gay-Lussac, algemene gaswet. ppt
14.02 Moleculen in de drie fasen          Beweging van de moleculen gesimuleerd. Vaste fase (rooster), smelten, vloeistoffase, verdampen, gasfase. xls
14.03  Implosie     Een frisdrankblikje met stoom wordt omgekeerd in een bak water gezet en implodeert video
Terug naar inhoud
Verbrandingsmotor

15.0 Warmte

15.01 Vlam in de pan De vlam slaat in een frituurpannetje en wordtgeblust met geluid. video
15.02 Warmte(energie) warmte(energie) soortelijke warmte warmtecapaciteit. warmtetransport. ppt
15.03 Infrarood-camera beelden Met de IR-camera op pad: mens, dier, heelal. Kan IR-staling door kleding en glas? video
15.04 IJsbeer heeft last van de warmte IJsbeer duwt zich op zijn buik over de sneeuw. video
15.05 Tomcat door de geluidsbarriere Adiabatische expansie bij een F14 Tomcat Fighter Jet die door de geluidsbarriere gaat. video
15.06 Wolk in een fles Door adiabatische compressie/expansie van waterdamp verdwijnt/ontstaat een wolk video
15.07 Centrale Verwarming Werking met gasvlam-animatie, warmtewisselaar, radiator, pomp, expansievat ppt
15.08 Onderkoeling Onderkoeld water bevriest snel na schudden of toevoegen van een ijskristal . . . video
15.09 Kookvertraging 1 Kookvertraging bij water in de magnetron, koffiepoeder erbij . . . video
15.10 Kookvertraging 2 Mythbusters. Kookvertraging in de magnetron, even je vork er in . . . video
Terug naar inhoud
Max PlanckZwarte straler

16.0 Atoomfysica

16.01 Photo-elektrische effect KCVS Lichtkleur, kathodemateriaal en anodespanning instelbaar. Electronen en fotonen zichtbaar! swf
16.02 Photo-elektrische effect PhET Lichtkleur en kathodemateriaal instelbaar. Elektronen zichtbaar. app
16.03 Zwarte straler spectrum Intensiteitsverdeling in het spectrum en de kleur van zwarte stralers (o.a. de zon). Davidson app
16.04 Drie zwarte stralers
De temperatuur is instelbaar, intensiteitsgrafiek,
maximale golflengte en P/A.
xls
16.05 Waterstofatoom Bohrmodel, golfmodel en energieniveau's van een waterstofatoom. W. Fendt app
16.06 Waterstofatoom Golfmodel waterstofatoom, energieniveau's, emissie en absorptie, spectra en reeksen (Lyman, Balmer, Paschen), xls
Terug naar inhoud
Marie Curie (Nobelprijs Chemie)Radioactief verval Radium

17.0 Radioactiviteit

17.01 Radioactiviteit Soorten kernstraling, vervalreactie
 halveringstijd, toepassingen.
ppt
17.02 Wilsonvat met sporen van a- en ß-straling Gefilmd bij het bezoek van het ISP van de RUU. video
17.03 Wilsonvat met sporen van ß-straling Gefilmd bij het bezoek van het ISP van de RUU video
17.04 Radioactief verval Simulatie verval.
 N-t grafiek, halfwaardetijd en N(0) instelbaar. Dosis.
xls
Terug naar inhoud
Opslag hoog-radioactieafval (Borssele, ZL)

18.0 Kernfysica

18.01* Kernfysica Kernreacties, E=mc2
kernsplijting en fusie, splijtings- , fusie- en thoriumcentrale (binnenkort).
ppt
18.02 Kerncentrale Borsele Foto's van exterieur en interieur. ppt
18.03 Kernreactie PheT Splijting van U-235, kettingreactie, (kerncentrale) appl
18.04 kerncentrale Model van kerncentrale, regelstaven/k-waarde instelbaar.
Rampscenario.
xls
18.05 kerncentrale Drie storingssenario's. Bediening pompen en kranen mogelijk. appl
Terug naar inhoud
Einstein geeft college aan de universiteit

19.0 Moderne natuurkunde

19.01 Relativiteitstheorie, theorie en simulatie Verandering van massa, tijd en lengte bij toenemende snelheid. Relativistisch optellen van snelheden.
Simulatie van een klok op het perron en in een trein.
xls
19.02 Tijd dilatatie "Stilstaande klok op aarde" en in een bewegende raket htm
19.03 Tijd dilatatie "Stilstaande lichtklok" en lichtklok in trein wmv
19.04 Tijd dilatatie en lengtekrimp Video-simulatie jongen op scooter met bijna lichtsnelheid wmv
19.05 Quarks, leptonen, wisselwerkingsdeeltjes, mesonen en baryonen Een les over de bouw van de materie. ppt
19.06 Standaardmodel Standaardmodel. Quarks, leptonen, mesonen en baryonen. Spin. appl
19.07 Deeltjes- en golfmodel Interactieve les (Engels) over moderne natuurkunde.
(o.a. deeltjes en golfmodel).
Met een aantal applets (interferentie met röntgenstraling en elektronen). Colorado University
-
19.08 Gebonden toestanden Golffunctie en waarschijnlijkheidsverdeling bij een potentiaal put appl
Terug naar inhoud
Coach videometen

20.0 Coach 6: Videometen: Activiteiten en losse filmpjes

20.01 Schaatser (eenparige beweging) Activiteit, te gebruiken bij het practicum Eenparige beweging cma
20.02 Schaatser (versneld) avi
20.03 Vallende golfbal (valbeweging) Activiteit, te gebruiken bij practicum versnelde beweging cma
20.04 Sprinter (hardloper vertrekt) avi
20.05 Penalty Filmpje van een penalty. avi
20.06 Honkbalslag avi
20.07 Trampoline avi
20.08 Stuiterende golfbal avi
20.09 Auto op een helling avi
Terug naar inhoud
Modelleren met Coach

21.0 Numerieke Natuurkunde en Coach-modellen

21.01 Modellen en invloed stapgrootte Eenparig, versneld, vertraagd, auto met/zonder wrijving, banksaldo ppt
21.02 Een eenparig versnelde;beweging Het handmatig doorrekenen van een model (Excel)
De invloed van de stapgrootte.
Het aanpassen van het model:  een eenparig vertraagde beweging
xls
21.03 Model val zonder en met luchtweerstand (Coach) Model gebruiken bij practicum 134 mod
21.04 Model laden en ontladen van een condensator(Coach) Model gebruiken bij practicum 135 mod
21.05 Model verticale worp en Coach-Tools Model gebruiken bij practicum 136
Alle tools van Coach komen aan de orde: zelf een diagram maken, helling, afgeleide, oppervlakte, integraal, functiefit enz.
mod
21.06 Model dichtheid atmosfeer (compex 2007) Model gebruiken bij practicum 137 mod
21.07 Model glijvlucht (compex 2007) Model gebruiken bij practicum 137 mod
21.08 Eenparige beweging Model Syst. Nat. §5.1 mod
21.09 Eenparig versnelde beweging Model Syst. Nat. §5.1 mod
21.10 Spaarrekening met vaste rente Model Syst. Nat. §5.1 opgave 1 mod
21.11 Trein (vertraagd) Model Syst. Nat. §5.1 opgave 2 mod
21.12 Model Optrekken van een auto zonder luchtweerstand Model Syst. Nat. §5.2 mod
21.13 Model Optrekken auto met luchtweerstand Model Syst. Nat. §5.2 mod
21.14 Model §5.2 Vrije val Model Syst. Nat. §5.2 mod
21.15 Model Val met luchtweerstand Model Syst. Nat. §5.2 mod
21.16 Model Parachutesprong Model Syst. Nat. §5.2 mod
21.17 Model Tennisbal Model Syst. Nat. §5.3 mod
21.18 Model Badmintonshuttle Model Syst. Nat. §5.3 mod
21.19 Model Raket, verticale lancering Model Syst. Nat. §5.3 mod
21.20 Model Raket, lancering onder een hoek Model Syst. Nat. §5.3 mod
21.21 Model Satelliet, beweging om de aarde Model Syst. Nat. §5.4 mod
Terug naar inhoud
Newton en Leibnitz , bedenkers van de differentiaalrekening

22.0 Differentiaalvergelijkingen in de natuurkunde

22.01 21.1 Differentiaalvergelijkingen in de natuurkunde (komt er aan) Eenparige beweging: v is constant ofwel dx/dt = v ofwel x' = v
Versnelde bewegingen: dv/dt = a = constant ofwel v' = a
Trillingen: Fr = ma dus -c.u = m.u''
Energiebehoud: mgx + 1/2.m.(x'')2 = constant
ppt
Terug naar inhoud
2D golven applet
23.0 Applet gids
23.01 Links Applets, examenonderwerpen, moderne natuurkunde.
Sterrenkunde, profielwerkstukken, kernfysisch woordenboek
Terug naar inhoud