Aurora Borealis, noorderlicht in Alaska

home

Powerpoints, videos, applets en simulaties.
1.00  Stoffen
2.00
Heelal
3.00
Mechanica
4.00
Licht en IR-straling
5.00
Trillingen
6.00
Geluid
7.00
Golven
8.00
Lichtgolven
9.00
Elektriciteit
10.0
Signaalverwerking
11.0
Elektrisch veld
12.0 Elektromagnetism
13.0 Stromende gassen en vloeistoffen
14.0
Gaswetten
15.0
Warmte
16.0 Atoomfysica
17.0 Radioactiviteit
18.0 Kernfysica
19.0 Moderne natuurkunde
20.0 Coach 6: Videometen: Activiteiten en losse filmpjes
21.0 Numerieke natuurkunde: Coach-modellen
22.0 Differentiaalvergelijkingen in de natuurkunde
23.0 Applet gids
Drijven in de Dode Zee
1.0 Stoffen:
1.01
video
Dichtheid en drijven Drie vloeistoffen drijven op elkaar. Een druif drijft in het midden.
1.02
video
Een ei drijft in zout water Een ei zinkt in water tot je zout gaat toevoegen.
1.03
video
Vlam in de pan Hoe blus je een vetbrand (niet)
1.04
video
Stof explosie Teacher's Domain,  laboratorium experiment met kaars en licopodiumpoeder
1.05
video
Stof explosie Stofexplosie van verschillende stoffen: kunststof, zaagsel, koolstof, aluminium
1.06
xls
Molecuul model Beweging van de moleculen gesimuleerd. Vaste fase (rooster), smelten, vloeistoffase, verdampen, gasfase
1.07
applet
Molecuul model gas Beweging van gas moleculen gesimuleerd in de drie fasen (Phet)
1.08
ppt
Gasbrander (teclubrander) Doorsnede gasbrander, aansteken, gele vlam. blauwe vlam
1.09
ppt
Branddriehoek Drie (vier) voorwaarden voor brand en blusmethoden
Terug naar inhoud
Maan draait om de aarde
2.0 Heelal:
2.01 video Maanstanden Animatie maanstanden. SchoolTV
2.02 video Zonsverduistering
2.03 video Zonsverduistering
2.04 video Planeetbanen
2.05 applet Satelietbanen Kies zelf hoogte en snelheid en kijk of hij neerstort.
2.06 xls Satellietbaan Geostationnaire satelliet. Willekeurige satelliet in cirkelbaan, ellipsbaan of hyperboolbaan (satelliet verdwijnt).
2.07 video Noorderlicht Noorderlicht in Alaska (Timelapse by Alexis Coram)
2.08 video Noorder- en Zuiderlicht Opnamen en verklaring van het ontstaan
2.09 video Noorder- en zuiderlicht Opnamen vanuit IMAGE en POLAR satelliet
Terug naar inhoud
Botsing tegen een muur
3.0 Mechanica
3.01
ppt
Beweging Eenparige beweging, eenparig versnelde beweging, cirkelbeweging, horizontale worp.
3.02
applet
Rechtlijnige beweging s-t, v-t en a-t grafieken van eenparige en eenparig versnelde/vertaagde beweging
3.03
xls
Auto(s) op de snelweg Van een auto kan de s-t en de v-t grafiek getekend worden. Met druppelspoor.
Beginplaats, beginsnelheid en versnelling/vertraging zijn instelbaar.
Een tweede auto kan de eerste auto inhalen, (evt. botsen), passeren of tegemoet komen.
De twee seconden regel is te controleren
3.04
 video
Vrije val op de maan Astronaut David Scott laat een hamer en een veer vallen op de maan (Apollo 15 1970)
3.05
video
Lopen op de maan youtube Lopen op de maan valt niet mee . . . met een valversnelling van 1/6 g.
3.06*
video
Val in vacuüm van 42 m hoogte youtube Een bal en vogelveren vallen in een 42 m hoge testlokatie van NASA nabij Cleveland in Ohio. Eerst is de val in lucht, daarna in vacuüm.
3.06
xls
Val en worp Gelijktijdig valt een bal en wordt een bal horizontaal weggegooid. Stroboscopisch belicht
3.07
video
Val en worp Gelijktijdig valt een bal en wordt een bal horizontaal weggeschoten.
3.08
ppt
Beweging Eenparige beweging, eenparig versnelde beweging, cirkelbeweging, horizontale worp.
3.09
xls
Optellen van krachten Optellen van twee krachten door constructie (parallellogram- of kop aan staart methode)
3.10
ppt
Optellen van krachten Optellen van krachten door constructie (parallellogram) en door berekening (componenten).
3.11
ppt
Wetten van Newton Eerste wet (wet van de traagheid), tweede wet en derde wet (reactiewet).
3.12
ppt
Cirkelbeweging en gravitatiekracht Cirkelbeweging, middelpuntzoekende kracht en gravitatiekracht
3.13
ppt
Hefboomwet en moment van een kracht Zwaartepunt, werklijn, arm, hefboomwet, katrol, moment.
3.14
ppt
Hefboom foto's Foto's van hefbomen. Met krachten, werklijnen en armen.
3.15
video
Hefboom Videoclip beeldbank (last optillen met hefboom en steeds kortere arm
3.16
video
Hefboom (gereedschap) Videoclip beeldbank: klauwhamer, steeksleutel (verlengen), blik openen met schroevendraaier.
3.17
video
Hefboom (dagelijks leven) Videoclip beeldbank: notenkraker, opener, kruiwagen enz.. )Geen toelichting)
3.18
video
Fosbury flop Met holle rug over de lat springen. Het zwaartepunt gaat onder de lat door.
3.19
applet
Looping Beginhoogte, straal en massa instelbaar. (Walter Fendt)
3.20
applet
Tweede wet van Kepler Over de snelheid van een sateliet in zijn ellipsbaan. (Perkenwet)
3.21
applet
Hemellichamen PhET Bouw stelsel met zon, planeet, satelliet, komeet, dubbelster enz.
3.22
xls
Cirkelbeweging en satellietbaan Auto in de bocht. Looping met bakje water. Geostationnaire en willekeurige satelliet.
3.23
xls
Tandwielen Twee tandwielen, rechtstreeks gekoppeld of met een ketting. Toerental en aantal tanden instelbaar.
3.24
video
Kattengras groeit op draaitafel Het gras groeit in de richting van het scheef hangende schietlood
3.25
xls
Rotatietijd van de aarde Naarmate de rotatietijd van de aarde kleiner is hangt een schietlood "schever".
Terug naar inhoud
Infraroodfoto van mensen en draaiende motor.
4.0 Licht en IR-straling
4.01
ppt
Licht (Gekleurde) schaduw, prisma, kleur van voorwerpen, spiegel, bolle lens, oog, camera (obscura): Klas 2!
4.02
ppt
Spiegel Spiegelwet, spiegelbeeld, achteruitkijkspiegel..
4.03
ppt
Lichtbreking Oorzaak lichtbreking, wet van Snellius, spectrum, grenshoek: glasvezel, regenboog, fata morgana, prismakijker.
4.04
xls
Lichtbreking Lichtbreking, wet van Snellius, grenshoek: invalshoek en brekingsindex instelbaar.
4.05 applet Lichtbreking Lichtbreking: Invallende, gebroken en teruggekaatste straal
4.06 applet Oorzaak van Lichtbreking Applet: Lichtbreking veroorzaakt door verschil in voortplantingssnelheid
4.07
video
Volledige terugkaatsing Een laserstraal gevangen in een waterstraal
4.08
video
Volledige terugkaatsing Een witte lichtbundel gevangen in een waterstraal (en onzichtbaar tot het eind)
4.09
ppt
Lenzen Constructiestralen bij bolle lens, beeldvorming, lichtbundel, loep, lenzenformule, vergroting,
 camera, diafragma, sluitertijd, scherptediepte, bewegingsonscherpte.
4.10 xls Constructiestralen bij een lens  Constructiestralen, willekeurige straal, bundel en scherm bij een bolle lens, een normaal oog en een holle lens.
4.11 applet Het oog Accommoderen, bijziend/verziend, +/- bril
4.12 ppt Het oog Het oog: Bijziend, verziend, oudziend, bril, loep, gezichtshoek
4.13
video
UV-straling Sterkte UV-straling van de zon, transmissie van kleding, reflectie door zand. water en sneeuw. Beeldbank
4.14
ppt
Infrarood opnamen Infrarood opnamen van personen, ijsbeer, industriegebied en (niet) geïsoleerde woningen.
4.15
video
Infrarood-camera beelden
Met de IR-camera op pad: mens, dier, heelal. Kan IR-staling door kleding en glas?
Terug naar inhoud
Massa aan een veer
5.0 Trillingen
5.01
xls
Trillingen Trillende massa aan een veer en slingerende massa aan een koord.
u-t, v-t, a-t, F-t, F-u, E-t en A-f grafieken bij al of niet gedempte trilling.
Veerconstante, massa, amplitude, fase en gedwongen frequentie instelbaar (resonantie).
5.02
applet
Trillingen PhET Massa aan veer. Massa, veerconstante, demping en g-waarde instelbaar. Met stopwatch. Staafgrafiek voor energie.
5.03
ppt
Trillingen Trillingstijd, (gereduceerde) fase, veerconstante, u-t, v-t, a-t en F-t grafieken. Ek, Ep en Etotaal-u grafiek
5.04
xls
Oscilloscoop Betekenis tijdbasis aan de hand van een functiegenerator, aangesloten op een oscilloscoop.
5.05
video
Resonantie bij twee gekoppelde slingers Een slinger brengt een even lange tweede slinger in resonantie. Bij niet even lange slingers lukt het niet.
5.06
video
Resonantie bij twee stemvorken Een stemvork brengt een tweede gelijke stemvork in resonantie. Bij verschillende stemvorken lukt het niet.
5.07
video
Tacoma-bridge Een hangbrug gaat resoneren door de wind en stort in.
5.08
video
Voetgangersbrug in resonantie Leerlingen brengen houten hangbrug in resonantie door in het juiste ritme op de brug te springen. Met dank aan Bob Barret
5.09
video
Voetgangersbrug in resonantie (Je ziet twee buiken). Met dank aan Bob Barret
5.10
video
Resonantie van een plank Een man holt door het park met plank op zijn schouder die gaat resoneren.
5.11
video
Wijnglas breekt door resonantie Wijnglas resoneert onder invloed van geluid en barst. Met geluid.
5.12
video
Chladni Resonantie: staande golven in een metalen plaat. Knopen zichtbaar gemaakt met zoutkorrels. Met geluid.
Terug naar inhoud
Interferentie in water
6.0 Geluid
6.01
video
Gehoorgrenzen
6.02
video
Doppler effect Dopplereffect bij auto.
6.03
ppt
Geluidsterkte en veiligheid Geluidniveau, 3 dB-regel, L=log(I/I0), kwadratenwet, gehoorbeschadiging (Arbo-wet)
6.04
video
Concorde door de geluidsbarriere De knal als de Concorde door de geluidsbarriere gaat
6.05
applet
Doppler effect Dopplereffect: Invloed bewegende bron op het golfpatroon.
6.06
ppt
Oppervlaktegolven Cirkelgolven, interferentie, knoop- en buiklijnen, wegverschil
6.07
ppt
Dopplereffect Dopplereffect, frequentie en intensiteit, simulatie met en zonder geluid.
6.08
applet
Dopplereffect Met verplaatsbare microfoon
6.09
applet
Golven Mooie applets, met name over de golfbak.
6.10
xls
Faseverschil tussen signaal naar LS en van de microfoon Het signaal naar de LS en van een verplaatsbare microfoon op een oscilloscoop
Terug naar inhoud
Transversale lopende golf.Longitudinale golf
7.0 Golven
7.01
applet
Lopende en staande golven PhET Lineaire lopende en staande golven. Vast en los einde.
7.02
xls
Lineaire golven Lopende en staande transversale en longitudinale golven
7.03
ppt
Lineaire golven Lopende en staande golven
7.04
video
Lopende golven Lopende golven in plastic folie (bollenvelden Lisse)
7.05
applet
Watergolven Simulatie van reële watergolven: watermoleculen bewegen zowel op en neer als heen en weer! Interessant voor surfers!
7.06
xls
Stadionwave Van twee supporters kun je ook de uitwijking-tijd grafiek zien.
7.07
video
Stadionwave  YouTube
7.08
applet
Tsunami-simulatie Beeldbank: Het ontstaan van een Tsunami t.g.v. onderzeese aardbeving
7.09
video
Druppel valt in water Cirkelgolven in water.
7.10
xls
Grondtoon, eerste en tweede boventoon Staande golf in een snaar
7.11
video
Staande golven in een koord Koord wordt in resonantie gebracht met trilapparaat.
7.12
video
Staande golven in een metalen strip met één vrij uiteinde Strip wordt in resonantie gebracht met trilapparaat.
7.13
applet
Orgelpijp Staande golven in een luchtkolom met open en/of gesloten einden.
7.14
xls
Resultaat van Fourieranalyse Grond- en boventonen van piano (C'') en klarinet (C').
7.15
xls
Amplitude en frequentie modulatie Draaggolf, signaal en gemoduleerde golf. Fourieranalyse en bandbreedte.
7.16
video
Interferentie met twee trillingsbronnen (golfbak) video, door te weinig beeldjes per seconde lopen de golven verkeerde kant op.
7.17
video
Magnetron (staande golven) Chocolade smelten in magnetron, knopen en buiken uitgelegd m.b.v. staande golven in koord
Terug naar inhoud
Interferentie van licht bij een CD
8.0 Lichtgolven
8.01
ppt
Tralie, spectra en fotonen Tralie, emissie- en absorptiespectrum, lijnen- en continu spectrum, fotonen.
8.02
xls
Tralie Buiging en interferentie bij één of meer spleten. Interferentiepatroon, spectra en intensiteitsverdeling.
8.03
applet
Tralie Simulatie met instelbare golflengte en tralieconstante
8.04
applet
Laser Applets met uitleg over laserwerking: gestimuleerde emissie.
8.06
applet
Bragg reflectie (2) Interferentie door reflectie aan kristal-vlakken
8.07
applet
Proef van Young! Geen faseverschil dan een maximum
8.08
applet
Proef van Young Oppervlaktegolven
8.09
applet
Proef van Young Bewegende simulatie (wikipedia)
Terug naar inhoud
Parallelschakeling van drie LED's, die elk in serie staan met een weerstand
9.0 Elektriciteit
9.01
video
Statische elektriciteit Geladen peuter krijgt rechtop staand haar.
9.02
video
Statische elektriciteit Statisch geladen beeldbuis van een TV en een statisch geladen poes.
9.03
xls
Stroomsnelheid en stroomsterkte Een elektronenstroom wordt gesimuleerd in een draad met grote en kleine doorsnede.
Stroomsnelheid en stroomsterkte kunnen gemeten worden.
9.04
ppt
Elektriciteit Spanningsbronnen, schrikdraad, weerstanden (Ohms, PTC en NTC), serie en parallel, wetten van Kirchhoff, elektriciteitsrekening, huisinstallatie (zekering, aardlekschakelaar, aarding) en driefasenstroom (krachtstroom).
9.05
xls
Adapter Van wisselspanning naar gelijkspanning (diode en condensator)
9.06
video
Zekering doorsmelten Glaszekering van 5 A gaat gloeien en smelt
9.07
video
Bliksem Het ontstaan van bliksem. Video, Engels ondertiteld. (Teacher's domain)
9.08
xls
kWh meter Simulatie kWh meter met instelbaar vermogen, telwerk en wieltje
Terug naar inhoud
Het systeembord (CMA)
10.0 Signaalverwerking
10.01
applet
Simulatie Systeembord CMA Simulatie van het CMA systeembord. Ook te downloaden van de site   http://www.sools.nl
10.02
applet
Logische schakelingen maken Sleep zelf alle gewenste elementen naar het scherm./
10.03
ppt
Signaalverwerking Comparator, EN-poort, OF-poort, invertor, geheugencel, teller, AD-omzetter, CD.
Terug naar inhoud
Veldlijnen tussen geladen bollen
11.0   Elektrisch veld
11.02
xls
Elektrische veldlijnen    Simulatie van griesmeelkorrels in een elektrisch veld (radiaal en homogeen).
11.03
Wiki
Elektromagnetische straling Wat is E.M. straling? Elektrisch en magnetisch veld (wikipedia)
11.04
ppt
Elektrisch veld Elektrische veldsterkte, veldlijnen, spanning en potentiaal, energieomzetting, Toepassingen: Röntgenapparaat, beeldbuis, oscilloscoop, lineaire versneller.
Terug naar inhoud
Afbuigen van electronen in een magnetisch veld
12.0 Elektromagnetisme
12.01
video
Magnetische influentie Een permanente magneet nadert 121 kompasjes die zich richten.
12.02
xls
Magnetische influentie, Veldlijnen, Elektromagneet, luidspreker, microfoon en transformator Werking gesimuleerd
12.03
applet
Magnetisch veld van een rechte stroomdraad rechterhand regel. (Walter Fendt)
12.04
applet
Magnetisch veld in en buiten een spoel en van een rechte draad veldlijnen en verplaatsbaar kompas
12.05
applet
Lorentzkracht op een rechte stroomdraad in een magnetisch veld Weergave van stroom, magnetisch veld en lorentzkracht. (Walter Fendt)
12.06
applet
Elektromotor         Weergave van stroomrichting, magnetisch veld en lorentzkracht.  (Walter Fendt)
12.07
video
Lorentzkracht op een stroomdraad Stroomdraad in magnetisch veld hoefijzermagneet. Stroom omlaag resp. omhoog.
12.08
ppt
Magnetisme, Lorentzkracht, inductie Magneet, stroomspoel, Lorentzkracht op stroomdraad en op bewegend geladen deeltje, richtingsregels, noorderlicht,  beeldbuis, inductie, trafo, zelfinductie
12.09
applet
Geladen deeltje in een homogeen magnetisch veld  Cirkel- en spiraalbaan.
12.10
applet
Beeldbuis van een TV Horizontale en verticale afbuigen elektronenbundel in TV m.b.v. magneten.
12.11
video
Een magneet bij een elektronenbundel  Afbuigen van een elektronenbundel in een magnetisch veld
12.12
video
Noorderlicht (Aurora Borealis) Noorderlicht in Alaska (Timelapse by Alexis Coram)
12.13
video
Noorder- en Zuiderlicht (Aurora Australis) Opnamen en verklaring van het ontstaan
12.14
video
Magnetisch veld stroomspoel Kompas draait in stroomspoel bij inschakelen stroom.
12.15
video
Magnetisch veld rechte stroomdraad Kompas draait bij rechte stroomdraad bij inschakelen stroom
12.16
applet
Veldlijnen permanente magneet en spoel PheT Weergegeven wordt de elektronenstroom en het magnetisch veld m.b.v. kompasjes.
12.17
applet
Cyclotron Magnetische inductie, frequentie wisselspaning en deeltje instelbaar
12.18
applet
Elektromagnetische golf Een elektrische- en magnetisch veld.
Terug naar inhoud
Transformator
12.19
applet
Inductie PhET Magneet met veldlijnen laten bewegen bij een spoel. Met spanningsmeter.
12.20
xls
Magneet valt door een spoel Flux-tijd en Vind-tijd grafiek. Valhoogte instelbaar. Noord/zuid verwisselbaar.
12.21
applet
Dynamo Gelijk- of wisselstroom dynamo. W. Fendt
12.22
applet
Dynamo PheT Dynamo met veldlijnen en bewegende elektronen
12.23
applet
Transformator PheT Transformator op wissel- en gelijkspanning
12.24
applet
De wet van Lenz Over de richting van de inductiestroom.
12.25
xls
Effectieve waarde       Effectieve waarde van een sinus-vormige wisselspanning en een wisselstroom.
12.26
xls
Gelijkrichter, condensator, spoel, filters, zelfinductie Eigenschappen en toepassingen van condensator en spoel
12.27
xls
Lichtdimmer Een lichtdimmer knipt een stuk uit de spanning-tijd grafiek. Fase-aansnijding m.b.v. thyristor.
12.28
video
Supergeleiding 1 Zwevende magneet, inductiewet van Lenz
12.29
video
Supergeleiding 2 Zwevende magneet, Meissner effect.
Terug naar inhoud
Venturi_windmolen_Rotterdam
13.0 Stromende gassen en vloeistoffen
13.01
xls
Stroomsnelheid en stroomsterkte Een stroming wordt gesimuleerd in een buis met grote en kleine doorsnede.
Continuïteitswet: Doorsnede, stroomsnelheid en stroomsterkte kunnen gemeten worden.
13.02
applet
Continuïteitswet en wet van Bernoulli Stromende vloeistof in een vernauwing. Stroomsnelheid, stroomsterkte, doorsnede en druk. Continuïteitswet en wet van Bernoulli.
13.03
applet
 wet van Bernoulli In een buis met vernauwingen wordt de druk gemeten met stijgbuisjes. Wet van Bernoulli.
Terug naar inhoud
Brownse beweging van molekulen
14.0 Gaswetten
14.01
ppt
Gaswetten Ideaal gas, Wet van Boyle, Gay-Lussac, algemene gaswet.
14.02
xls
Moleculen in de drie fasen          Beweging van de moleculen gesimuleerd. Vaste fase (rooster), smelten, vloeistoffase, verdampen, gasfase.
14.03
video
 Implosie     Een frisdrankblikje met stoom wordt omgekeerd in een bak water gezet en implodeert
Terug naar inhoud
Verbrandingsmotor
15.0 Warmte
15.01
video
Vlam in de pan De vlam slaat in een frituurpannetje en wordtgeblust met geluid.
15.02
ppt
Warmte(energie) warmte(energie) soortelijke warmte warmtecapaciteit. warmtetransport.
15.03
video
Infrarood-camera beelden Met de IR-camera op pad: mens, dier, heelal. Kan IR-staling door kleding en glas?
15.04
video
IJsbeer heeft last van de warmte IJsbeer duwt zich op zijn buik over de sneeuw.
15.05
video
Tomcat door de geluidsbarriere Adiabatische expansie bij een F14 Tomcat Fighter Jet die door de geluidsbarriere gaat.
15.06
video
Wolk in een fles Door adiabatische compressie/expansie van waterdamp verdwijnt/ontstaat een wolk
15.07
ppt
Centrale Verwarming Werking met gasvlam-animatie, warmtewisselaar, radiator, pomp, expansievat
15.08
video
Onderkoeling Onderkoeld water bevriest snel na schudden of toevoegen van een ijskristal . . .
15.09
video
Kookvertraging 1 Kookvertraging bij water in de magnetron, koffiepoeder erbij . . .
15.10
video
Kookvertraging 2 Mythbusters. Kookvertraging in de magnetron, even je vork er in . . .
Terug naar inhoud
Max PlanckZwarte straler
16.0 Atoomfysica
16.01
applet
Photo-elektrische effect KCVS Lichtkleur, kathodemateriaal en anodespanning instelbaar. Electronen en fotonen zichtbaar! (swf)
16.02
 applet
Photo-elektrische effect PhET Lichtkleur en kathodemateriaal instelbaar. Elektronen zichtbaar.
16.03
applet
Zwarte straler spectrum Intensiteitsverdeling in het spectrum en de kleur van zwarte stralers (o.a. de zon). Davidson
16.04
xls
Drie zwarte stralers De temperatuur is instelbaar, intensiteitsgrafiek, maximale golflengte en P/A.
16.05
applet
Waterstofatoom Bohrmodel, golfmodel en energieniveau's van een waterstofatoom. W. Fendt
16.06
xls
Waterstofatoom Golfmodel waterstofatoom, energieniveau's, emissie en absorptie, spectra en reeksen (Lyman, Balmer, Paschen),
Terug naar inhoud
Marie Curie (Nobelprijs Chemie)Radioactief verval Radium
17.0 Radioactiviteit
17.01
ppt
Radioactiviteit Soorten kernstraling, vervalreactie, halveringstijd, toepassingen.
17.02
video
Wilsonvat met sporen van a- en ß-straling Gefilmd bij het bezoek van het ISP van de RUU.
17.03
video
Wilsonvat met sporen van ß-straling  Gefilmd bij het bezoek van het ISP van de RUU.
17.04
xls
Radioactief verval Simulatie verval. N-t grafiek, halfwaardetijd en N(0) instelbaar. Dosis.
Terug naar inhoud
Opslag hoog-radioactieafval (Borssele, ZL)
18.0 Kernfysica
18.01
ppt
Kernfysica Kernreacties, E=mc2
kernsplijting en fusie, splijtings- , fusie- en thoriumcentrale (binnenkort).
18.02
ppt
Kerncentrale Borsele Foto's van exterieur en interieur.
18.03
applet
Kernreactie PheT Splijting van U-235, kettingreactie, (kerncentrale)
18.04
xls
kerncentrale Model van kerncentrale, regelstaven/k-waarde instelbaar.
Rampscenario.
Terug naar inhoud
Einstein geeft college aan de universiteit
19.0 Moderne natuurkunde
19.01
xls
Relativiteitstheorie, theorie en simulatie Verandering van massa, tijd en lengte bij toenemende snelheid. Relativistisch optellen van snelheden.
Simulatie van een klok op het perron en in een trein.
19.02
video
Tijd dilatatie "Stilstaande lichtklok" en lichtklok in trein
19.03
applet
Tijdrek Stilstaande en bewegende klok. Met uitleg (Engels)
19.04
video
Tijd dilatatie en lengtekrimp Video-simulatie jongen op scooter met bijna lichtsnelheid
19.05
ppt
Quarks, leptonen, wisselwerkingsdeeltjes, mesonen en baryonen Een les over de bouw van de materie.
19.06
applet
Standaardmodel Standaardmodel. Quarks, leptonen, mesonen en baryonen. Spin.
19.07 Deeltjes- en golfmodel Interactieve les (Engels) over moderne natuurkunde.
(o.a. deeltjes en golfmodel).
Met een aantal applets (interferentie met röntgenstraling en elektronen). Colorado University
19.08
applet
Gebonden toestanden Golffunctie en waarschijnlijkheidsverdeling bij een potentiaal put
Terug naar inhoud
Coach videometen
20.0 Coach 6: Videometen: Activiteiten en losse filmpjes
20.01 Schaatser (eenparige beweging) Activiteit, te gebruiken bij het practicum Eenparige beweging
20.02
video
Schaatser (versneld)
20.03 Vallende golfbal (valbeweging) Activiteit, te gebruiken bij practicum versnelde beweging
20.04
video
Sprinter (hardloper vertrekt)
20.05
video
Penalty Filmpje van een penalty.
20.06
video
Honkbalslag
20.07
video
Trampoline
20.08
video
Stuiterende golfbal
20.09
video
Auto op een helling
Terug naar inhoud
Modelleren met Coach
21.0 Numerieke Natuurkunde en Coach-modellen
21.01
ppt
Modellen en invloed stapgrootte Eenparig, versneld, vertraagd, auto met/zonder wrijving, banksaldo
21.02
xls
Een eenparig versnelde;beweging Het handmatig doorrekenen van een model (Excel)
De invloed van de stapgrootte.
Het aanpassen van het model:  een eenparig vertraagde beweging
21.03 Model val zonder en met luchtweerstand (Coach) Model gebruiken bij practicum 134
21.04 Model laden en ontladen van een condensator(Coach) Model gebruiken bij practicum 135
21.05 Model verticale worp en Coach-Tools Model gebruiken bij practicum 136
Alle tools van Coach komen aan de orde: zelf een diagram maken, helling, afgeleide, oppervlakte, integraal, functiefit enz.
21.06 Model dichtheid atmosfeer (compex 2007) Model gebruiken bij practicum 137
21.07 Model glijvlucht (compex 2007) Model gebruiken bij practicum 137
21.08 Eenparige beweging Model Syst. Nat. §5.1
21.09 Eenparig versnelde beweging Model Syst. Nat. §5.1
21.10 Spaarrekening met vaste rente Model Syst. Nat. §5.1 opgave 1
21.11 Trein (vertraagd) Model Syst. Nat. §5.1 opgave 2
21.12 Model Optrekken van een auto zonder luchtweerstand Model Syst. Nat. §5.2
21.13 Model Optrekken auto met luchtweerstand Model Syst. Nat. §5.2
21.14 Model §5.2 Vrije val Model Syst. Nat. §5.2
21.15 Model Val met luchtweerstand Model Syst. Nat. §5.2
21.16 Model Parachutesprong Model Syst. Nat. §5.2
21.17 Model Tennisbal Model Syst. Nat. §5.3
21.18 Model Badmintonshuttle Model Syst. Nat. §5.3
21.19 Model Raket, verticale lancering Model Syst. Nat. §5.3
21.20 Model Raket, lancering onder een hoek Model Syst. Nat. §5.3
21.21 Model Satelliet, beweging om de aarde Model Syst. Nat. §5.4
Terug naar inhoud
Newton en Leibnitz , bedenkers van de differentiaalrekening
22.0 Differentiaalvergelijkingen in de natuurkunde
22.01
ppt
Differentiaalvergelijkingen in de natuurkunde (komt er aan) Eenparige beweging: v is constant ofwel dx/dt = v ofwel x' = v
Versnelde bewegingen: dv/dt = a = constant ofwel v' = a
Trillingen: Fr = ma dus -c.u = m.u''
Energiebehoud: mgx + 1/2.m.(x'')2 = constant
Terug naar inhoud
2D golven applet
23.0 Applet gids
23.01
applet
Links Applets, examenonderwerpen, moderne natuurkunde.
Sterrenkunde, profielwerkstukken, kernfysisch woordenboek
Terug naar inhoud